БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ

Шалгуур үзүүлэлт 

СИТИ Их сургуульд шинээр элссэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй докторантад төрөөс буцалтгүй тусламж олгоно.

Буцалтгүй тусламж нь хоёр дахь удаагаа докторын хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа докторантад хамаарахгүй.

Материал хүлээн авах, хүргүүлэх

Хэрэв Та дээрх нөхцөлийг хангасан бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлэн СИТИ Их сургуулийн Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газарт жил бүрийн 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор өгнө:

 1/ Өргөдөл;

 2/ Магистрын дипломын хуулбар;

3/ Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт;

4/ Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хувийг тогтоосон комиссын шийдвэр.

 Буцалтгүй тусламж олгох

1/ “СИТИ” Их сургуулийн Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газар шаардлага хангасан магистрантын баримт бичгийг хянаж, буцалтгүй тусламж олгох тухай хүсэлтээ Боловсролын зээлийн санд хүргүүлнэ. Боловсролын зээлийн сан мэдээллийг хянан магадалсны үндсэн дээр буцалтгүй тусламж олгох шийдвэр гаргана.

2/ Буцалтгүй тусламж авсан докторант чөлөө авсан, сургуулиас хасагдсан тохиолдолд санхүүжилтийг зогсооно. 

Leave a Reply

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Required fields are marked *