Агаарын тээврийн үйлчилгээ

Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Агаарын тээврийн үйлчилгээ Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
MLWS-101 Монгол хэл бичиг, найруулга зүй 3
ENG-101 Англи хэл - I 3
PHTR-101 Биеийн тамир-Эрүүл ахуй 3
KOR-111 Солонгос хэлний хэлзүй I 2
MGT-101 Менежментийн үндэс 3
KOR-121 Солонгос хэлний ярих сонсох I 2
KOR-131 Солонгос хэлний унших бичих I 2
AIR-101 Агаарын тээврийн байгууллагын үндэс 3
MRK-101 Маркетингийн үндэс 3
Нийт 27

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
MHCC 102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
PUBS-102 Илтгэх урлаг 2
ENG-102 Англи хэл II 3
KOR-112 Солонгос хэлний хэлзүй II 2
KOR-122 Солонгос хэлний ярих сонсох II 2
KOR-132 Солонгос хэлний унших бичих II 2
TOUR-102 Аялал жуулчлалын үндэс 3
SERV-102 Онгоцны үйлчилгээний үндэс 3
AIR-102 Агаарын тээврийн аяллын үйлчилгээ 3
Нийт 26
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
IMM-201 Онгоцны үйлчлэгчийн имидж бүрдүүлэлт 3
COMP-201 Хэрэглээний программ хангамж /үүлэн технологи/ 2
BRE-201 Бизнесийн ёс зүй 3
KOR-211 Солонгос хэлний хэлзүй III 2
KOR-221 Солонгос хэлний ярих сонсох III 2
KOR-231 Солонгос хэлний унших бичих III 2
SAF-201 Онгоцон дахь анхны тусламж, аюулгүй байдал 3
HOTE-201 Зочид буудлын үйлчилгээ 3
Нийт 20

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
KOR-212 Солонгос хэлний хэлзүй IY 2
KOR-222 Солонгос хэлний ярих сонсох IY 2
KOR-232 Солонгос хэлний унших бичих IY 2
INFO-202 Аялал жуулчлалын мэдээллийн систем 3
SERV-202 Онгоцны үйлчилгээний дадлага 3
TOUR-202 Олон улсын соёл ба аялал жуулчлал 3
MENE-202 Агаарын тээврийн менежмент 3
GMPO-202 Зочин угтах албаны зохион байгуулалт 3
Нийт 21

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
AIRP-301 Нисэх онгоцны буудлын менежмент 3
CATE-301 Зорчигчийн хоол, ундаа судлал 3
COMU-301 Зорчигчийн харилцаа 3
TOUR-301 Аялал жуулчлалын байгууллагын менежмент 3
ENT-301 Энтрепренершип 3
ENG-301 Англи хэлний яриа I 3
LANG -202 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 19
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
MARK-302 Зорчигчийн үйлчилгээний маркетинг 3
TOUR-302 Тур агентын менежмент 3
SERV-302 Агаарын тээврийн үйлчилгээний дадлага 3
COMU-302 Зорчигчийн харилцааны дадлага (6 долоо хоног ) 3
LANG -302 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 14

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
BDM-302 Гамшигийн менежмент 3
ANNO-401 Нислэгийн үед явуулах зарлал мэдээлэл 3
RESE-401 Агаарын тээврийн захиалгын систем 3
TOUR-401 Аялал жуулчлалын үйлдвэрлэл 3
TICK-401 Агаарын тээврийн тийзийн захиалга 3
ENG-401 Англи хэлний яриа II 3
INTE-401 Бүхээгэн доторх ярилцлага (дадлага) 3
HRМ-401 Хүний нөөцийн менежмент 3
Нийт 24
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
EBM-402 Шоу бизнес 3
PROF-402 Үйлдвэрлэлийн дадлага 5
DIP-402 Мэргэжлийн шалгалт -Диплом 2
Нийт 10

Leave a Reply

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Required fields are marked *

Created with Visual Composer