Сэтгүүл зүй

Төрөлжсөн чиглэл: Сэтгүүл зүй  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Сэтгүүл зүй Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
COMP-101 Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем 2
LOG-101 Логик 2
MLWS-101 Монгол хэл бичгийн, найруулга зүй 3
LITE-101 Уран зохиолын онол 2
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
PYS-101 Биеийн тамир, эрүүл ахуй 3
ENG-101 Англи хэл I 3
MJH-101 Монголын сэтгүүл зүйн түүх 2
ECON-101 Эдийн засгийн онол 3
Нийт 23

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
SART-102 Ярианы урлаг 2
MLWS-102 Найруулга зүй 3
MHCC-102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
ENG-102 Англи хэл II 3
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
JOUR-102 Сэтгүүл зүйн онолын үндэс 3
PSY-102 Сэтгэл судлал 2
Нийт 19
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
ETHI-201 Ёс зүйн үндэс 2
JOURE-201 Редакторлах арга зүй 3
INPR-201 Оюуны өмчийн эрх зүй 2
JOURP-201 Практик сэтгүүл зүй 3
LANG-201 Гадаад хэл /франц, орос, япон, солонгос, хятад/ 2
Нийт 12

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
JETHI-202 Сэтгүүлчийн ёс зүй 3
STAG-202 Дэлгэцийн жүжиглэх ур чадвар 2
BMM-202 ОНМХ-ийн үндэс 3
COMP-202 Мэдээллийн хэрэгслийн дизайны үндэс 2
JOURP-202 Практик сэтгүүл зүй-II 3
JOURF-201 Гадаадын сэтгүүл зүй 3
LANG -202 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 18

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
JOURC-301 Иргэний сэтгүүл зүй 3
JOURP-301 Практик сэтгүүл зүй-III 3
PRT-301 Олон түмний харилцааны онол 3
PJOUR-301 Гэрэл зургийн сэтгүүл зүй 3
MMLA-301 ОНМХ-ийн эрх зүйн зохицуулалт 3
LANG-201 Гадаад хэл (Солонгос, япон, орос, хятад, франц) 2
Нийт 17
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
ETH-302 Олон улсын харилцаа, дипломат ёс зүй 3
JOURS-302 Сэтгүүл зүйн социологи 2
SJOUR-302 Мэргэжлийн сэтгүүл зүй 3
JSKL-302 Сэтгүүлчийн ур чадвар-I 3
JOURP-302 Практик сэтгүүл зүй-IV 3
BDM-302 Гамшгийн менежмент 3
PROF-302 Танилцах дадлага (6 долоо хоног) 2
LANG-201 Гадаад хэл (Солонгос, япон, орос, хятад, франц) 2
Нийт 21

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
EJOUR-401 Цахим сэтгүүл зүй 3
MMA-401 ОНМХ-ийн реклам 3
JPR-401 Олон нийтийн харилцаа 3
MMM-401 ОНМХ-ийн менежмент 3
JOURI-401 Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй 3
MOVE-401 Камертай харилцах үндэс 2
Нийт 17
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
EBM-402 Шоу бизнес 3
PROF-402 Үйлдвэрлэлийн дадлага 5
DIPR Дипломын өмнөх судалгаа 2
DIP-402 Диплом 2
GRDE-402 Төгсөлтийн шалгалт 2
Нийт 14

Leave a Reply

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Required fields are marked *

Created with Visual Composer