Урлаг судлал

Төрөлжсөн чиглэл: Урлаг Элсэгчдийн боловсрол: Бакалавр
Хөтөлбөрийн нэр: Урлаг судлал Суралцах хугацаа: 1.5 жил
Боловсролын зэрэг: Магистр Нийт судлах кредит: 30
I. СУУРЬ ХИЧЭЭЛ /мэргэжлийн суурь/
Заавал суралцах хичээл Кредит
TSC501 Судалгааны шинжилгээний онол, арга зүй-I 3
APH 501 Урлагийн философи 3
PER501 Манлайллын менежмент 3
Сонгон суралцах хичээл -
ARM 501 Урлагийн социологи 3
AST 501 Гоо зүй 3
MNGT 501 Стратеги, хүний нөөцийн менежмент 3
Нийт 12
II. МЭРГЭШИХ ХИЧЭЭЛ
Заавал суралцах хичээл Кредит
INP 502 Олон улсын оюуны өмч 3
ARI 502 Урлагийн инноваци, төгөлдөршил 2
AIN 502 Урлагийн шүүмж судлал 3
Сонгон суралцах хичээл -
ARI 502 Урлагийн маркетинг 2
TMA 502 Театр судлал 2
MUS 502 Үндэстэн угсаатны хөгжим судлал 2
ARTH 502 Постмодерн урлаг 2
PSK 502 Продюсерийн ур чадвар 2
CUR 502 Соёлын өв судлал 2
Нийт 14
III. МАГИСТРЫН АЖИЛ
Заавал суралцах Кредит
RES601 Судалгааны ажлын семинар 2
DIS601 Магистрын ажил 5
Нийт 7

Leave a Reply

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Required fields are marked *

Created with Visual Composer