Хувцас дизайн

Төрөлжсөн чиглэл: Урлаг Элсэгчдийн боловсрол: Бакалавр
Хөтөлбөрийн нэр: Хувцас дизайн Суралцах хугацаа: 1.5 жил
Боловсролын зэрэг: Магистр Нийт судлах кредит: 30
I. СУУРЬ ХИЧЭЭЛ /мэргэжлийн суурь/
Заавал суралцах хичээл Кредит
TSC501 Судалгааны шинжилгээний онол, арга зүй-I 2
ARTPH501 Урлагийн философи 3
PER501 Манлайллын менежмент 3
CRL501 Оюуны өмчийн эрх зүй 2
TSC501 Судалгааны ажлын семинар-I 1
Сонгон суралцах хичээл -
CENG501 Мэргэжлийн англи хэл 2
KNW501 Урлагийн маркетинг 2
KNM501 Мэдлэгийн менежмент 2
Нийт 17
II. МЭРГЭШИХ ХИЧЭЭЛ
Заавал суралцах хичээл Кредит
TSC502 Судалгааны ажлын семинар-II 1
CRL502 Мэдээллийн технологи, программ хангамж (SPS) 2
TDR502 Экo дизайн 2
CAD502 Хувцас загварын CAD-III 2
TFD502 Хувцас дизайны төсөл 2
Сонгон суралцах хичээл -
ENT502 Хувцасны шүүмж судлал 2
INVP502 Хувцасны дизайны маркетинг, төлөвлөлт 2
SEW502 Сүлжмэл хувцасны зохион бүтээлт-II 2
Нийт 15
III. МАГИСТРЫН АЖИЛ
Заавал суралцах Кредит
TSC601 Судалгааны ажлын семинар-III 1
DIS601 Магистрын дипломын төсөл 5
Нийт 6

Leave a Reply

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Required fields are marked *

Created with Visual Composer