ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛ

“СИТИ” Их сургуулийн Ерөнхийлөгчийн дэргэд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь зөвлөх, дэмжлэг үзүүлэх, сургуулийг хөгжүүлэх бодлого, стратеги, төлөвлөгөөний талаар санал боловсруулах үндсэн үүрэгтэй  Захиргааны зөвлөл ажилладаг.

Захиргааны зөвлөлийн дарга:

 • “СИТИ” Их сургуулийн Ерөнхийлөгч

Гишүүд:

 • Дэд ерөнхийлөгч;
 • Захиргаа, хүний нөөцийн газрын захирал;
 • Инновац, бизнес хөгжлийн газрын захирал;
 • Багшийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын захирал;
 • Сургалтын бодлого зохицуулалтын газрын дарга;
 • Маркетингийн газрын захирал;
 • Бизнесийн сургуулийн захирал; 
 • Барилга, архитектур, дизайны сургуулийн захирал;
 • Гоо сайхны сургуулийн захирал;
 • Хууль зүйн сургуулийн захирал;
 • Хүмүүнлэгийн сургуулийн захирал;
 • Урлагийн сургуулийн захирал.