Элсэлт

Slide 1

Сити их сургууль

Элсэлт авах хөтөлбөрүүд

Slide 2

Сити их сургууль

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага

previous arrow
next arrow
Менежмент

3,500,000₮

Тус мэргэжлийн нэг жилийн нийт төлбөр

Маркетинг

3,500,000₮

Тус мэргэжлийн нэг жилийн нийт төлбөр

Нягтлан бодох бүртгэл

3,500,000₮

Тус мэргэжлийн нэг жилийн нийт төлбөр

Зочлох үйлчилгээ

3,500,000₮

Тус мэргэжлийн нэг жилийн нийт төлбөр