БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

МЕНЕЖМЕНТ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТЭНХИМ

1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр:

   • Менежмент
   • Маркетинг
   • Нягтлан бодох бүртгэл
   • Худалдаа

Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит

2/ Эчнээ ангийн хөтөлбөр:

   • Менежмент
   • Маркетинг
   • Нягтлан бодох бүртгэл
   • Худалдаа

Хугацаа: 2.5-3.5 жил

Нийт кредит: 70 кредит

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭНХИМ

1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр:

   • Зочлох үйлчилгээ /Зочид буудал, зоогийн газар/
   • Аялал жуулчлал
   • Агаарын тээврийн үйлчилгээ /БНСУ-ын UIDUK их сургуультай хамтарсан 2+2 хөтөлбөр/

Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит

2/ Эчнээ ангийн хөтөлбөр:

   • Зочлох үйлчилгээ /Зочид буудал, зоогийн газар/
   • Аялал жуулчлал

 Хугацаа: 2.5-3.5 жил

Нийт кредит: 70 кредит