БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

ГОО САЙХНЫ ТЭНХИМ

1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр

    •  Арьс, гоо засал+/make-up, nail art/
    • Үсчин, стилист+/make-up, nail art/

 Хугацаа: 4 жил

 Нийт кредит: 120 кредит

 2/ Эчнээ ангийн хөтөлбөр

    •  Арьс, гоо засал+/make-up, nail art/
    • Үсчин, стилист+/make-up, nail art/

 Хугацаа: 2.5-3.5 жил

Нийт кредит: 70 кредит

СУВИЛАХУЙН ТЭНХИМ

1/ Өдрийн ангийн хөтөлбөр 

    • Сувилахуй

 Хугацаа: 4 жил

Нийт кредит: 120 кредит