ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЛСЭЛТ

ТАВИГДАХ ШАЛГУУР

Тухайн докторын хөтөлбөрөөр суралцах хүсэл, сонирхол, өөрийн суралцах бэлтгэл, сурлага, авъяас чадвар, туршлага, хувийн зан чанар, хэрхэн суралцахаа илэрхийлсэн байна. Хэмжээ А4 хэмжээтэй, 400-600 үгтэй байх бөгөөд эссэг info@edu.mn.mn цахим хаягаар хүргүүлнэ.

ЭЛСЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ

Тухайн докторын хөтөлбөрөөр суралцах хүсэл, сонирхол, өөрийн суралцах бэлтгэл, сурлага, авъяас чадвар, туршлага, хувийн зан чанар

ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ТӨЛБӨР, ХУРААМЖ

ЭЛСЭЛТИЙН ЦАГЛАБАР

ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ

Дараахь шаардлагыг хангасан оюутан зээлд хамрагдах хүсэлтээ жил бүрийн 9 дүгээр сарын 10-ны дотор “СИТИ” Их сургуулийн Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газарт ирүүлнэ.

БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ

“СИТИ” Их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрийн өдрийн ангийн оюутан, магистрант, докторантад дараах тохиолдолд төрөөс буцалтгүй тусламж олгоно.