ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР

БНСУ-ЫН “UIDUK” ИХ СУРГУУЛЬТАЙ ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР

Орчин үед дээд боловсролын салбарт гадаад улс орнуудтай хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь ихээхэн ач холбогдолтой болж байна.

БЭЭЖИНГИЙН БАРИЛГА, АРХИТЕКТУРЫН ИХ СУРГУУЛЬТАЙ ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР

Бээжингийн Барилга, архитектурын их сургуультай хамтарсан 3+1+2 Бакалавр, Магистрын хөтөлбөр 2019 онд боловсруулж, хэрэгжүүлэхээр хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурсан. 

НЭГ ЖИЛИЙН ЦАЛИНТАЙ ДАДЛАГАЖИГЧ ХӨТӨЛБӨР

“СИТИ” Их сургуулийн оюутнууд 2018 оноос Япон Улсад "НЭГ ЖИЛИЙН ЦАЛИНТАЙ ДАДЛАГАЖИГЧ ХӨТӨЛБӨР"-т хамрагдаж эхэлсэн.