Бакалаврын оройн элсэлт

Регистрын дугаар:
УХ99****45
Field is required!
Field is required!
Овог:
Овог
Field is required!
Field is required!
Нэр:
Нэр
Field is required!
Field is required!
Хүйс:
Field is required!
Field is required!
Холбоо барих утас 1:
99999999
Field is required!
Field is required!
Холбоо барих утас 2:
99999999
Field is required!
Field is required!
И-мэйл хаяг:
info@citi.edu.mn
Field is required!
Field is required!
Мэргэжил сонгох:
 • - Сонголтоо хийнэ үү -
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Менежмент
 • Маркетинг
 • Худалдаа
 • Аялал жуулчлал
 • Зочлох үйлчилгээ
 • Барилгын инженер
 • Хувцас дизайн
 • Гоо заслын урлаг, технологи
 • Үсчин стилист
 • Арьс гоо засал
 • Эрх зүй
 • Багш, Сургуулийн өмнөх насны боловсрол
 • Хөрвөх /Дуу, хөгжмийн багш/
 • Дуулах урлаг
 • Уртын дуулаач
 • Эстрад дуулаач
 • Дуурийн дуулаач
- Сонголтоо хийнэ үү -
Field is required!
Field is required!
Төгссөн сургууль:
МУИС
Field is required!
Field is required!
Өмнөх мэргэжил
Ж: Програм хангамж
Field is required!
Field is required!
Гэрийн хаяг:
Field is required!
Field is required!