Магистр, Доктор элсэлт

Регистрын дугаар:
УХ99****25
Field is required!
Field is required!
Овог:
Овог
Field is required!
Field is required!
Нэр:
Нэр
Field is required!
Field is required!
Хүйс:
Field is required!
Field is required!
Холбоо барих утас 1:
99999999
Field is required!
Field is required!
Холбоо барих утас 2:
99999999
Field is required!
Field is required!
И-мэйл хаяг:
info@citi.edu.mn
Field is required!
Field is required!
Мэргэжил сонгох:
 • - Сонголтоо хийнэ үү -
 • Бизнесийн удирдлага
 • Аялал жуулчлалын менежмент
 • Урлаг судлал
 • Дуулах урлаг
 • Хувцас дизайн
 • Эрх зүй
 • Боловсрол судлал
 • Гоо заслын урлаг, технологи
 • Сэтгүүл зүй
 • Бизнесийн удирдлага - Доктор
 • Урлаг судлал - Доктор
- Сонголтоо хийнэ үү -
Field is required!
Field is required!
Төгссөн сургууль:
МУИС
Field is required!
Field is required!
Өмнөх мэргэжил
Нягтлан бодох бүртгэл
Field is required!
Field is required!
Гэрийн хаяг:
Field is required!
Field is required!