Заочное отделение

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Тухайн эчнээ хөтөлбөрөөр суралцах хүсэл, сонирхол, өөрийн суралцах бэлтгэл, сурлага, авъяас чадвар, туршлага, хувийн зан чанар, хэрхэн суралцахаа илэрхийлсэн байна. Хэмжээ А4 хэмжээтэй, 1-2 хуудсанаас хэтрэхгүй байх бөгөөд эссэг info@edu.mn.mn цахим хаягаар хүргүүлнэ.

СОВЕТЫ ПОСТУПАЮЩИМ

Тухайн эчнээ хөтөлбөрөөр суралцах хүсэл, сонирхол, өөрийн суралцах бэлтгэл, сурлага, авъяас чадвар, туршлага, хувийн зан чанар, хэрхэн суралцахаа илэрхийлсэн байна.

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

СРОКИ ПОСТУПЛЕНИЯ