ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрий нэр: Бизнесийн удирдлага

 Хугацаа: 3 жил

Нийт кредит60 кредит

 Хөтөлбөрийн зорилго

Бизнесийн удирдлага, менежмент, маркетингийн чиглэлээр эрдмийн ажил хийж байгаа судлаач, багш нар, бизнесийн салбарын өндөр түвшинд ажиллаж, судалгаанд суурилсан үндэслэлтэй шийдвэр гаргах мэдлэг, чадвар эзэмшихийг хүсч буй удирдах түвшний ажилтнуудыг элсүүлэн, ахисан түвшний сургалтанд хамруулж, шинжлэх ухааны аль нэг салбарын тодорхой асуудлын хүрээнд судалгааны ажил хийлгэх, улмаар шинжлэх ухааны хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулах судлаачийг бэлтгэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

 Хөтөлбөрийн зорилтууд

  • Бизнесийн удирдлагын арга барил, хандлагыг ямагт хөгжүүлэн, боловсронгуй болгох, орчин цагийнхаа нөхцөл байдал, хөгжлийн шаардлагад нийцсэн удирдлагын арга барилын хүрээнд шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр судалгаа хийх боломжийг олгох;
  • Орчин үеийн бизнесийн онол, практикийн асуудлыг шинжлэх ухааны салбаруудын уулзварт холбон авч үзэж, өөрийн дагнасан чиглэлийн зэрэгцээгээр салбар дундын асуудлыг шийдвэрлэхийг зорих;
  • Гадаад, дотоодын судалгааны төлбөрт цахим сангаас хүн төрөлхтөний оюуны бүтээлийн охь дээжтэй танилцуулах боломж олгох.

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.