sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner

Маркетинг

Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Маркетинг Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
MLWS-101 Монгол хэл бичиг, найруулга зүй 3
ENG-101 Англи хэл - I 3
PHTR-101 Биеийн тамир-Эрүүл ахуй 3
MRK-101 Маркетингийн үндэс 3
MGT-101 Менежментийн үндэс 3
Нийт 18

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
MHCC 102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
PUBS-102 Илтгэх урлаг 2
ENG-102 Англи хэл II 3
ACCO-102 Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс 3
MRK-102 Маркетингийн менежмент 3
STAT- 102 Бизнесийн статистик 3
Нийт 20
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
BDM-201 Гамшгийн менежмент 3
COMP-201 Хэрэглээний программ хангамж /үүлэн технологи/ 2
BRE-201 Бизнесийн ёс зүй 3
MFI-201 Мөнгө санхүүгийн онол 3
MRR-201 Маркетингийн судалгаа 3
MRK-201 Үйлчилгээний маркетинг 3
LANG-201 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 19

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
COMP-202 Статистикийн боловсруулалтын программ хангамж 2
FMGT-202 Бизнесийн санхүү 3
ETH-202 Олон улсын харилцаа, дипломат ёс зүй 3
EMNT-202 Эвент менежмент 3
TRT-202 Худалдааны менежмент 3
LANG -202 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 16

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
MRK-301 Идэвхжүүлэлтийн менежмент 3
MCB-301 Хэрэглэгчийн зан төлөв 3
FMGT -301 Санхүү менежмент 3
BUSP -301 Бизнес төлөвлөлт 3
ENT-301 Энтрепренершип 3
IBM-301 Олон улсын бизнес 3
LANG -202 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 20
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
ITR-302 Олон улсын худалдаа 3
MRK-302 Байгууллагын маркетинг 3
FINA-302 Төсөв, төсвийн санхүүжилт 3
LAW-302 Бизнесийн эрх зүй 3
MGT-302 Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент 3
PROF-302 Танилцах дадлага /6 долоо хоног/ 2
LANG -302 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 19

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
BM-401 Брэндийн удирдлага 3
СMGT-401 Өртгийн менежмент 3
SMGT-401 Стратегийн менежмент 3
INM-401 Олон улсын маркетинг 3
HRМ-401 Хүний нөөцийн менежмент 3
MGT-401 Компаний засаглал 3
Нийт 18
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
PROF-402 Үйлдвэрлэлийн дадлага 5
DIP-402 Мэргэжлийн шалгалт -Диплом 2
Нийт 7

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner