sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner

Агаарын тээврийн үйлчилгээ

Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Агаарын тээврийн үйлчилгээ Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
MLWS-101 Монгол хэл бичиг, найруулга зүй 3
ENG-101 Англи хэл - I 3
PHTR-101 Биеийн тамир-Эрүүл ахуй 3
KOR-111 Солонгос хэлний хэлзүй I 2
MGT-101 Менежментийн үндэс 3
KOR-121 Солонгос хэлний ярих сонсох I 2
KOR-131 Солонгос хэлний унших бичих I 2
AIR-101 Агаарын тээврийн байгууллагын үндэс 3
MRK-101 Маркетингийн үндэс 3
Нийт 27

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
MHCC 102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
PUBS-102 Илтгэх урлаг 2
ENG-102 Англи хэл II 3
KOR-112 Солонгос хэлний хэлзүй II 2
KOR-122 Солонгос хэлний ярих сонсох II 2
KOR-132 Солонгос хэлний унших бичих II 2
TOUR-102 Аялал жуулчлалын үндэс 3
SERV-102 Онгоцны үйлчилгээний үндэс 3
AIR-102 Агаарын тээврийн аяллын үйлчилгээ 3
Нийт 26
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
IMM-201 Онгоцны үйлчлэгчийн имидж бүрдүүлэлт 3
COMP-201 Хэрэглээний программ хангамж /үүлэн технологи/ 2
BRE-201 Бизнесийн ёс зүй 3
KOR-211 Солонгос хэлний хэлзүй III 2
KOR-221 Солонгос хэлний ярих сонсох III 2
KOR-231 Солонгос хэлний унших бичих III 2
SAF-201 Онгоцон дахь анхны тусламж, аюулгүй байдал 3
HOTE-201 Зочид буудлын үйлчилгээ 3
Нийт 20

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
KOR-212 Солонгос хэлний хэлзүй IY 2
KOR-222 Солонгос хэлний ярих сонсох IY 2
KOR-232 Солонгос хэлний унших бичих IY 2
INFO-202 Аялал жуулчлалын мэдээллийн систем 3
SERV-202 Онгоцны үйлчилгээний дадлага 3
TOUR-202 Олон улсын соёл ба аялал жуулчлал 3
MENE-202 Агаарын тээврийн менежмент 3
GMPO-202 Зочин угтах албаны зохион байгуулалт 3
Нийт 21

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
AIRP-301 Нисэх онгоцны буудлын менежмент 3
CATE-301 Зорчигчийн хоол, ундаа судлал 3
COMU-301 Зорчигчийн харилцаа 3
TOUR-301 Аялал жуулчлалын байгууллагын менежмент 3
ENT-301 Энтрепренершип 3
ENG-301 Англи хэлний яриа I 3
LANG -202 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 19
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
MARK-302 Зорчигчийн үйлчилгээний маркетинг 3
TOUR-302 Тур агентын менежмент 3
SERV-302 Агаарын тээврийн үйлчилгээний дадлага 3
COMU-302 Зорчигчийн харилцааны дадлага (6 долоо хоног ) 3
LANG -302 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 14

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
BDM-302 Гамшигийн менежмент 3
ANNO-401 Нислэгийн үед явуулах зарлал мэдээлэл 3
RESE-401 Агаарын тээврийн захиалгын систем 3
TOUR-401 Аялал жуулчлалын үйлдвэрлэл 3
TICK-401 Агаарын тээврийн тийзийн захиалга 3
ENG-401 Англи хэлний яриа II 3
INTE-401 Бүхээгэн доторх ярилцлага (дадлага) 3
HRМ-401 Хүний нөөцийн менежмент 3
Нийт 24
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
EBM-402 Шоу бизнес 3
PROF-402 Үйлдвэрлэлийн дадлага 5
DIP-402 Мэргэжлийн шалгалт -Диплом 2
Нийт 10

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner