sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner

Сэтгүүл зүй

Төрөлжсөн чиглэл: Сэтгүүл зүй  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Сэтгүүл зүй Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
COMP-101 Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем 2
LOG-101 Логик 2
MLWS-101 Монгол хэл бичгийн, найруулга зүй 3
LITE-101 Уран зохиолын онол 2
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
PYS-101 Биеийн тамир, эрүүл ахуй 3
ENG-101 Англи хэл I 3
MJH-101 Монголын сэтгүүл зүйн түүх 2
ECON-101 Эдийн засгийн онол 3
Нийт 23

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
SART-102 Ярианы урлаг 2
MLWS-102 Найруулга зүй 3
MHCC-102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
ENG-102 Англи хэл II 3
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
JOUR-102 Сэтгүүл зүйн онолын үндэс 3
PSY-102 Сэтгэл судлал 2
Нийт 19
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
ETHI-201 Ёс зүйн үндэс 2
JOURE-201 Редакторлах арга зүй 3
INPR-201 Оюуны өмчийн эрх зүй 2
JOURP-201 Практик сэтгүүл зүй 3
LANG-201 Гадаад хэл /франц, орос, япон, солонгос, хятад/ 2
Нийт 12

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
JETHI-202 Сэтгүүлчийн ёс зүй 3
STAG-202 Дэлгэцийн жүжиглэх ур чадвар 2
BMM-202 ОНМХ-ийн үндэс 3
COMP-202 Мэдээллийн хэрэгслийн дизайны үндэс 2
JOURP-202 Практик сэтгүүл зүй-II 3
JOURF-201 Гадаадын сэтгүүл зүй 3
LANG -202 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 18

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
JOURC-301 Иргэний сэтгүүл зүй 3
JOURP-301 Практик сэтгүүл зүй-III 3
PRT-301 Олон түмний харилцааны онол 3
PJOUR-301 Гэрэл зургийн сэтгүүл зүй 3
MMLA-301 ОНМХ-ийн эрх зүйн зохицуулалт 3
LANG-201 Гадаад хэл (Солонгос, япон, орос, хятад, франц) 2
Нийт 17
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
ETH-302 Олон улсын харилцаа, дипломат ёс зүй 3
JOURS-302 Сэтгүүл зүйн социологи 2
SJOUR-302 Мэргэжлийн сэтгүүл зүй 3
JSKL-302 Сэтгүүлчийн ур чадвар-I 3
JOURP-302 Практик сэтгүүл зүй-IV 3
BDM-302 Гамшгийн менежмент 3
PROF-302 Танилцах дадлага (6 долоо хоног) 2
LANG-201 Гадаад хэл (Солонгос, япон, орос, хятад, франц) 2
Нийт 21

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
EJOUR-401 Цахим сэтгүүл зүй 3
MMA-401 ОНМХ-ийн реклам 3
JPR-401 Олон нийтийн харилцаа 3
MMM-401 ОНМХ-ийн менежмент 3
JOURI-401 Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй 3
MOVE-401 Камертай харилцах үндэс 2
Нийт 17
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
EBM-402 Шоу бизнес 3
PROF-402 Үйлдвэрлэлийн дадлага 5
DIPR Дипломын өмнөх судалгаа 2
DIP-402 Диплом 2
GRDE-402 Төгсөлтийн шалгалт 2
Нийт 14

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner