sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner

Гадаад хэлний орчуулга

Төрөлжсөн чиглэл: Хэл шинжлэл  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Гадаад хэлний орчуулга Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
LS/EL-101 Ярих сонсох I 2
WR/EL-101 Унших бичих I 2
MLWS-101 Монгол хэл бичгийн, найруулга зүй 3
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
GRAM-101 Хэл зүй I 2
GLIN-101 Хэл шинжлэлийн удиртгал 2
PSED-101 Биеийн тамир, эрүүл ахуй 3
ECO-101 Экологи 3
Нийт 20

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
HDEV-101 Албан бичгийн найруулга зүй 3
GLIN-101 Илтгэх урлаг 2
MORP-102 Хэл зүй II 3
LS/IN-102 Үг зүй 2
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
MNCC-102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
LS/EL-102 Ярих сонсох II 2
WR/IN-102 Унших бичих II 2
PSYC-102 Сэтгэл судлалын үндэс 2
Нийт 22
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
COMP-201 Мэдээллийн технологи I 2
GRAM-201 Хэл зүй III 2
LS/IN-201 Орчуулгын онол 2
WR/IN-201 Ярих сонсох III 2
DOC-201 Унших бичих III 2
FLIT-201 Гадаад хэл I /Солонгос, Хятад, Япон, Франц/ 3
LANG-201 Улс орны түүх 2
Нийт 15

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
LS/IN-202 Ярих сонсох IV 2
WR/IN-202 Унших бичих IV 2
GRAM-202 Хэл зүй IV 2
GRAM-202 Судалгааны арга зүй 2
TRTH-202 Гадаад хэл II /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 3
AEST-202 Жүжиглэх ур чадвар 2
KANJ-202 Ханз I 2
Нийт 15

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
COM-301 Ярих сонсох V 2
LS/AD-301 Унших бичих V 2
WR/AD-301 Зэрэгцүүлсэн хэл зүй 2
KTWP-301 Бичгийн орчуулга I 2
KTOP-301 Аман орчуулга I 2
EL-301 Реали үг хэллэг ба өвөрмөц хэллэгийн орчуулга 3
LANG-301 Гадаад хэл III /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 2
Нийт 15
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
RES-302 Ярих сонсох VI 2
COM-302 Унших бичих VI 2
LS/AD-302 Зэрэгцүүлсэн хэл зүй 2
KTWP-302 Бичгийн орчуулга II 2
KTOP-302 Аман орчуулга II 2
DIMN-302 Гамшгийн менежмент 3
LANG-302 Гадаад хэл IV /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 3
Нийт 16

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
STY-401 Орчуулга ба найруулга зүй 3
LS/PR-401 Ярих сонсох VI IELTS, IBT 2
WR/PR-401 Унших бичих VI IELTS, IBT 2
KTWP-401 Бичгийн орчуулга III 2
KTOP-401 Аман орчуулга III 2
MGT-401 Бизнес төлөвлөлт 3
OFTR-201 Албан бичгийн орчуулга 2
Нийт 16
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
ETH-202 Гоо зүй 2
PROI-402 Мэргэжлийн дадлага 6
Б1Р-402 Мэргэжлийн шалгалт- диплом 3
Нийт 11

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner