“СИТИ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БИЧИГ” МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТТАЙ СЭТГҮҮЛ

Сэтгүүлийн тухай

“СИТИ Science” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг Сити Их Сургуулиас эрхлэн гаргадаг бөгөөд хөндлөнгийн хянан магадлагаа хийгдэн улиралд нэг дугаар жилд нэг ботиор  хэвлэгдэн гарна. Сэтгүүлд хэвлэгдэж буй эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд нь бүрэн эхээр Монгол хэл дээр хэвлэгддэг бөгөөд зөвхөн өгүүллийн гарчиг, түлхүүр үг болон хураангуй нь англи хэл дээр байна. Сэтгүүлд ирүүлэх өгүүлэлийг өгүүлэл бичих дүрмийн дагуу, зөв бичгийн дүрэм, найруулгын алдаагүй бичиж ирүүлнэ.

Уг сэтгүүл Олон улсын стандартын сэтгүүл бүртгэлийн хэвлэмэл ISSN (2788-7685), онлайн e-ISSN (2788-7693 ) дугаарыг 2021 онд авсан.

Сити Science сэтгүүл нь Эрдэм шинжилгээний бүтээл сэтгүүлд хүмүүнлэг, нийгмийн ухаан, байгалийн ухаан, техник технологийн салбарын бүх чиглэлийн урьд өмнө хэвлэгдээгүй анхдагч судалгааг хэвлэнэ. Судалгаа нь эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, товч өгүүлэл, Редакторт бичсэн захиа, шүүмж болон тойм өгүүлэл хэлбэртэй байна. Сэтгүүлийн хамрах хүрээ нь дараах чиглэлүүд байна. Үүнд:

  • Бизнес, бизнесийн удирдлага, аялал жуулчлалын онол, арга зүй
  • Хүмүүнлэг, хэл шинжлэл, сэтгүүл зүй
  • Хууль зүйн онол, практикын асуудал
  • Урлаг судлал
  • Гоо сайхны бүтээгдэхүүн судлал
  • Техник технологи
  • Байгалийн ухаан

 Бүтээлийн хэвлэгдэх давтамж

Сэтгүүл жилд 2-оос доошгүй удаа цахим хэлбэрээр хэвлэгдэх бөгөөд дараа жилийн эхэнд өмнөх цахимаар хэвлэсэн дугааруудаас шилэгдсэн эрдэм шинжилгээний шилмэл өгүүллүүдийг тусгай дугаараар хэвлэнэ. Сэтгүүлийн жилд гарах дугаарууд нэг боть гэж бүртгэгдэнэ. Онцгой тэмдэглэлт үйл явдалд зориулсан нэмэлт дугаар гарч болно.

Олон улсын бүртгэлийн санд бүртгүүлсэн эсэх

Сити Science сэтгүүл нь олон улсын бүртгэлийн Google scholar, DOAJ, Current Contents гм системд бүртгүүлэхээр өргөдлөө өгөөд байна.

Нээлттэй ашиглалтын бодлого

Энэхүү сэтгүүл нь судалгааг олон нийтэд чөлөөтэй хүргэх, мэдлэгийн солилцоог дэмжих зарчмын дагуу хэвлэгдсэн бүтээлд нээлттэй хандах хандалтыг олгодог.

Хэрэглэгчид энэ сэтгүүлд нийтлэгдсэн нийтлэлийг унших, татаж авах, хуулах, түгээх, хэвлэх, хайх, линк оруулах, бусад хууль ёсны зорилгоор ашиглах эрхтэй.

Нийтлэлийн ёс зүй

CITI Science-ийн хэвлэн нийтлэх ёс зүй нь https://publicationethics.org/ сайтад байгаа Нийтлэлийн Ёс зүйн Хорооны (COPE) ёс зүйн дүрэмд үндэслэсэн болно.

Хариуцлагаас чөлөөлөлөгдөх

Citi Science сэтгүүл нь хэвлэгдсэн өгүүлэлийн агуулгад хариуцлага хүлээхгүй.

Бүтээлийг эрхлэн гаргагч

СИТИ Их Сургууль, Монгол улс

Хариулт үлдээнэ үү

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг * гэж тэмдэглэсэн