Магадлан итгэмжлэл

2005 он

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөл

2010 он

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөл

2012 он

Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамнаас аттестатчилагдсан

2024 он

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөл

СИТИ их сургууль анх Монголжингоо коллеж нэртэйгээр Гэгээрлийн сайдын  1998 оны 182 тоот тушаалаар үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлөөр анхан болон ахисан түвшинд 2005, 2010, 2024 онуудад магадлан итгэмжлэгдэж, 2012 онд Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамнаас аттестатчилагдсан, хувийн хэвшлийн ууган их, дээд сургуулиудын нэг юм.