“СИТИ” Их сургуулийн бүрэлдэхүүн Бизнесийн сургуулийн дэргэдэх оюутны “Change makers”, “Urban adventure” клуб байгуулагдлаа

Дэлгэрэнгүй