ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБОО

Сити их сургуулийн төгсөгчдийн холбоо нь 2005 онд байгуулагдсан ба ….