ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛ

“СИТИ” Их сургуулийн Ерөнхийлөгчийн дэргэд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь зөвлөх, дэмжлэг үзүүлэх, сургуулийг хөгжүүлэх бодлого, стратеги, төлөвлөгөөний талаар санал боловсруулах үндсэн үүрэгтэй  Захиргааны зөвлөл ажилладаг.

Захиргааны зөвлөлийн дарга:

 • “СИТИ” Их сургуулийн Ерөнхийлөгч

Гишүүд:

 • Дэд ерөнхийлөгч;
 • Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн захирал;
 • Сургалт эрхэлсэн захирал;
 • Чанарын дотоод баталгаажуулалтын албаны дарга;
 • Санхүүгийн албаны дарга;
 • Номын сангийн албаны дарга; 
 • Захиргаа, хүний нөөцийн газрын захирал;
 • Багшийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын захирал; 
 • Сургалтын бодлого зохицуулалтын газрын захирал; 
 • Ахисан түвшний сургуулийн захирал;
 • Бизнесийн сургуулийн захирал; 
 • Архитектур, дизайны сургуулийн захирал;
 • Хууль зүйн сургуулийн захирал; 
 • Хүмүүнлэгийн сургуулийн захирал; 
 • Гоо сайхны ухааны сургуулийн захирал;
 • Урлагийн сургуулийн захирал;