Ц.Байгалмаа: “СИТИ” Их сургууль “Либерал арт” хөтөлбөр хэрэгжүүлж оюутнуудынхаа суурь чадамжийг нэмэгдүүлнэ

Дэлгэрэнгүй

“СИТИ” Их сургуулийн бүрэлдэхүүн Бизнесийн сургуулийн IV курсын оюутнууд үйлдвэрийн дадлагын тайлангаа таницууллаа

2Дэлгэрэнгүй