ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЛСЭЛТ

ТАВИГДАХ ШАЛГУУР

Тухайн эчнээ хөтөлбөрөөр суралцах хүсэл, сонирхол, өөрийн суралцах бэлтгэл, сурлага, авъяас чадвар, туршлага, хувийн зан чанар, хэрхэн суралцахаа илэрхийлсэн байна. Хэмжээ А4 хэмжээтэй, 1-2 хуудсанаас хэтрэхгүй байх бөгөөд эссэг info@edu.mn.mn цахим хаягаар хүргүүлнэ.

ЭЛСЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ

Тухайн эчнээ хөтөлбөрөөр суралцах хүсэл, сонирхол, өөрийн суралцах бэлтгэл, сурлага, авъяас чадвар, туршлага, хувийн зан чанар, хэрхэн суралцахаа илэрхийлсэн байна.

Элсэлт авах хөтөлбөрүүд

Төлбөр, хураамж

Элсэлтийн цаглабар