CitiZone


"СИТИ" Их сургуулийн алсын хараа болон 2020-2021 оны хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд туссан томоохон ажлуудын нэг бол СитиЗон төсөл юм. Уг төслийн бэлтгэл ажил дуусаж, эхлэхэд бэлэн болж байна.

СитиЗон төслийн хүрээнд:

  • Багш, оюутнуудын дунд хувь хүний хөгжлийн сургалт, лекцүүд;
  • Багш, оюутнуудын өдөрлөг, чөлөөт уулзалт, бүтээлийн үзэсгэлэн, урлаг, соёл, спортын арга хэмжээнүүд;
  • Оюутан, төгсөгчид ажилд ороход, өөрийн бизнесээ эхлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хамтран ажиллах, ажил горилогчдод тавигддаг, шаардлагатай мэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмшүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээл дээр өрсөлдөхөд нь туслах;
  • Багш, оюутнуудын санаачлан боловсруулсан инновац, бизнесийн төслүүдийг шалгаруулж, жил бүр 1-3 төсөлд тус бүр 30 хүртэлх сая төгрөгийн санхүүжилт олгон, хамтран ажиллах зэрэг арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулна.

Оюутнууд академик мэдлэгээс гадна практик дадлага, туршлагатай, хувь хүний хөгжлөөр өрсөлдөхүйц, бие даан ажиллаж, амьдрах чадвартай төгсөх ёстой.

Мэдлэг бол Хүч, Эрх чөлөө - Scientia est Potentia, Libertas

СТАРТАП, МЭДЭЭЛЭЛ, ЗӨВЛӨГӨӨ

"СИТИЗОН-CITIZON” ИННОВАЦ, БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ТӨВ