Олон улсын хөтөлбөр

СИТИ ИХ СУРГУУЛЬ

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

“СИТИ” Их сургуулийн 6 салбар сургуульд 40 гаруй хөтөлбөрөөр Бакалавр, Магистр, Докторын түвшинд нийтдээ 2000 гаруй оюутан суралцаж байна.

ERASMUS MUNDUS

Манай хамт олноос гадаад харилцаандаа баримталж байгаа зарчим болон хэрэгжүүлж байгаа үндсэн бодлого бол дэлхийн нэр хүндтэй сургуулиудтай солилцооны хөтөлбөр, төсөл хэрэгжүүлэх замаар

ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Орчин үед дээд боловсролын салбарт гадаад улс орнуудтай хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь ихээхэн ач холбогдолтой болж байна. “СИТИ” Их сургууль 2017 онд БНСУ-ын “UIDUK” Их сургуультай “Агаарын тээвэр, аялал жуулчлал”