СИТИ ИХ СУРГУУЛЬ

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

“СИТИ” Их сургуулийн 6 салбар сургуульд 40 гаруй хөтөлбөрөөр Бакалавр, Магистр, Докторын түвшинд нийтдээ 2000 гаруй оюутан суралцаж байна.

ERASMUS

Манай хамт олноос гадаад харилцаандаа баримталж байгаа зарчим болон хэрэгжүүлж байгаа үндсэн бодлого бол дэлхийн нэр хүндтэй сургуулиудтай солилцооны хөтөлбөр, төсөл хэрэгжүүлэх замаар

Европын Холбооны хамтарсан санхүүжилттэйгээр “СИТИ” Их сургууль дээр хэрэгжүүлж буй “Digital Move” төслийн “Ажлын багц–2”-т төлөвлөсөн сургалтыг багш, ажилчдын дунд зохион