ТАВИГДАХ ШАЛГУУР

ТАВИГДАХ ШАЛГУУР

ЕРӨНХИЙ ШАЛГУУР (Бүх элсэгчид хамаатай):
 • Бакалаврын зэрэг эзэмшсэн байх (дипломын хуулбар)
 • Бакалаврын дипломын үнэлгээний голч дүн 2.7-гоос доошгүй байх
 •  Суралцах хүсэлт (цахим өргөдөл)
 • Эссэ бичих /Тухайн магистрын хөтөлбөрөөр суралцах хүсэл, сонирхол, өөрийн суралцах бэлтгэл, сурлага, авъяас чадвар, туршлага, хувийн зан чанар, хэрхэн суралцахаа илэрхийлсэн байна. Хэмжээ А4 хэмжээтэй, 400-600 үгтэй байх бөгөөд эссэг info@edu.mn.mn цахим хаягаар хүргүүлнэ./
ТУСГАЙ ШАЛГУУР I

(Сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэгчид хамаатай нэмэлт шалгуур)

 • Уран зохиол (Тухайлбал, шүлэг, өгүүлэл уншиж, танилцуулах, телевизийн киноны зохиол, хүүхэлдэйн киноны эх зохиолын төлөвлөгөө, санаа гаргах, бичсэн өгүүллэг, нийтлэл, зохиол зэргийн аль нэг нь)
 • Монголын түүхийн мэдлэг
 • Ярилцлага (өөрийгөө яруу тод илэрхийлэх, асуудалд шүүмжлэлтэй хандах г.м)

Шалгалтын товыг “СИТИ” Их сургуулиас тогтоож, нийтэд зарлана.

ТУСГАЙ ШАЛГУУР II

(Барилгын инженер, хувцас дизайн болон дуулах урлагийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэгчид хамаатай нэмэлт шалгуур)

 • Барилгын инженер, хувцас дизайны бакалаврын хөтөлбөрт элсэгч хар зургийн шалгалт өгнө.
 • Дуулах урлагийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэгчийн авьяас, ур чадвар буюу сонсгол, ритм, этюд, дуу, шүлэг, анхаарлыг шалгана.

Шалгалтын товыг “СИТИ” Их сургуулиас тогтоож, нийтэд зарлана.

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХГҮЙ БАЙХ ТОХИОЛДОЛ
 • Дээд боловсролтой иргэн хоёр дахь дээд боловсрол эзэмших;
 • Дипломын боловсролтой, тусгай мэргэжлийн дунд сургуулийг төгсөөд мэргэжлийнхээ дагуу бакалаврын хөтөлбөрт элсэх;
 • Гадаад оронд ерөнхий боловсрол эзэмшсэн, улс орнуудад нийтлэг хүлээн зөвшөөрөгддөг шалгалтын оноог Боловсролын үнэлгээний төвөөр дүйцүүлэн тооцуулж, дүйцүүлсэн батламж авсан.