БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ
Менежмент MNT 4.500.000
Маркетинг MNT 4.500.000
Нягтлан бодох бүртгэл MNT 4.500.000
Зочлох үйлчилгээ MNT 4.500.000
Аялал жуулчлалын менежмент MNT 4.500.000
Худалдаа MNT 4.500.000
Агаарын тээврийн үйлчилгээ MNT 4.500.000
БАРИЛГА, АРХИТЕКТУР, ДИЗАЙНЫ СУРГУУЛЬ
Хувцасны дизайн MNT 4.500.000
Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи MNT 4.500.000
Интерьер дизайн MNT 4.500.000
График дизайн MNT 4.500.000
 Програм хангамж MNT 4.500.000
Архитектур MNT 4.500.000
Барилгын инженер MNT 4.500.000
ГОО САЙХНЫ СУРГУУЛЬ
Гоо заслын урлаг, технологи MNT 4.500.000
Химийн технологи MNT 3.000.000
Сувилахуй MNT 2.500.000
ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ  
Эрх зүй MNT 4.500.000
ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СУРГУУЛЬ
 Гадаад хэлний орчуулга MNT 3.500.000
Багш, гадаад хэлний боловсрол  /англи, орос/ MNT 3.500.000
Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол MNT 3.000.000
Сэтгүүл зүй MNT 3.000.000
Багш, Бага ангийн боловсрол MNT 3.000.000
Сэтгэл судлал MNT 4.500.000
Багш /хөрвөх/ MNT 3.000.000
УРЛАГИЙН СУРГУУЛЬ
Хөгжмийн урлаг MNT 4.500.000
Бүжгийн урлаг MNT 4.500.000
Дуулах урлаг MNT 4.500.000
Жүжиглэх урлаг MNT 4.500.000
Хөгжмийн багш MNT 3.000.000
Хөгжмийн багш /хөрвөх/ MNT 3.000.000
Найруулах урлаг MNT 4.500.0000