Монголын их, дээд сургуулиудын эрэмбэ, чансаанд “СИТИ” Их сургууль 11 дүгээр байр эрэмбэлэгдэж байна.