“СИТИ” Их сургуулийн номын санд дараах шинэ ном нэмэгдлээ

 
1. Гаалийн эрсдэлийн удирдлага (онол, практикийн асуудал)
2. Худалдааг хөнгөвчлөх нэр томьёоны Анли-Монгол толь бичиг
3. Монголчууд ба Зүүн өмнөд Азийнхан: Эртний хамаарал, эдүгээгийн харилцаа
4. Гүйцэтгэл хэмжих гэрээг яагаад, хэрхэн байгуулах вэ?
5. Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын тунхаглалуудын гарын авлага (I, II боть)
6. Хо Ши Мин “Амьдралын цаг үе” зэрэг номыг сонирхон уншаарай.