“СИТИ” Их сургуулийн төгсөгчдөд зориулсан ажлын байрны санал, захиалга сургуулийн сайтад байршиж эхэллээ

 “СИТИ” Их сургуулийн төгсөгчид болон оюутнуудад шинээр зарласан ажлын байрны мэдээллийг  цаг тухай бүрд хүргэж байх үүднээс  “Зангиа Портал” ХХК-тай хамтран холбогдох байгууллагуудаас  ирүүлсэн ажлын байрны  санал, захиалгийг  www.citi.edu.mn сайтын Төгсөгч цэснээс харах боломжтой боллоо.