ТӨГСӨГЧДӨД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 • Монгол хэл дээрх дипломын нүүр болон хавсралтын хуулбар
 • Тодорхойлолт очих газрын албан нэр

Хүлээн авах: Бүрэн гүйцэд материалыг СИТИ Их сургуулийн хичээлийн А байрны 202 тоот өрөөнд 09:00-17:00 цагийн хооронд хүлээн авна.

Олгох: Материалыг хүлээж авснаар хойш 1-2 цагийн дотор олгоно.

Холбоо барих: Утас: 89088833

Мэйл хаяг: admin@citi.edu.mn

Диплом, дүнгийн хавсралт гээгдүүлсэн бол дараах материал бүрдүүлнэ.

Үүнд:

 • Диплом үрэгдүүлсэн тухай сонины зар
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Төлбөрийн баримт: Голомт банк, СИТИ Их сургууль /1102100119/,
  • Диплом, дүнгийн хавсралтын хамт дахин олгох төлбөрийн хураамж: 100,000 төгрөг;
  • Дүнгийн хавсралт дангаар дахин авах бол хураамж: 50,000 төгрөг
  • Дипломын нүүр дахин олгох: 50,000 төгрөг

Материал хүлээн авах:  Хичээлийн А байрны 202 тоот өрөөнд бүрдүүлсэн материалаа авчирч өгнө.

Олгох хугацаа: Ажлын 5-7 хоногт

Холбоо барих утас: 89088833

Жич: Үнийн дүнг СИТИ Их сургуулийн Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 03 дугаар сарын ...-ны өдрийн ...  тоот тушаалаар баталсан болно.