Бизнесийн удирдлага

Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй Элсэгчдийн боловсрол: Магистр
Хөтөлбөрийн нэр: Бизнесийн удирдлага Суралцах хугацаа: 3 жил
Боловсролын зэрэг: Доктор Нийт судлах кредит: 60
А. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛ
Хичээлийн нэр Кредит
SCRM-701 Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй 3
COF-701 Корпорацийн санхүү 3
ASM-701 Ахисан түвшний стратеги загварчлал 3
MNGL-701 Глобалчлал ба менежмент 3
MENT-702 Менежмент болон эдийн засгийн ухааны онолын шинэ хандлагууд 3
Нийт 15
Б.МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ
Хичээлийн нэр Кредит
OPM-702 Өртгийн удирдлагын стратеги 3
СHM-702 Байгууллагын өөрчлөлт ба инновацийн менежмент 3
DSEM-702 Шийдвэр гаргалтын тоон шинжилгээний аргууд 3
OPM-801 Үйл ажиллагааны стратегийн менежмент 3
PPP-802 Төр хувийн хэвшлийн түншлэл 3
Сонгон суралцах хичээл -
AOBH-801 Байгууллагын зан төлөв /Ахисан түвшин/ 3
CSEP-801 Маркетингийн удирдлагын бодлого, стратеги 3
ITM-801 Мэдээллийн технологийн менежмент 3
REIT-802 Судалгааны программ хангамж 3
KNEI-802 Мэдлэгийн эдийн засаг ба инноваци 3
FACR-802 Санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэлийн судалгаа 3
SHBM-802 Шоу бизнесийн менежмент 3
Нийт 21
В.ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ БА ДИССЕРТАЦИ
Хичээлийн нэр Кредит
RES-834 Судалгааны болон онолын семинар 12
DIS- 834 Диссертаци 24
Нийт 36

Хариулт үлдээнэ үү

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг * гэж тэмдэглэсэн