Нягтлан бодох бүртгэл хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөө

Төрөлжсөн чиглэл:  Бизнес ба удирдахуй             

Хөтөлбөрийн нэр: Нягтлан бодох бүртгэл             

Боловсролын зэрэг: Бакалавр                               

Мэргэжлийн индекс: 041101                                     

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд 

Суралцах хэлбэр: Өдөр 

Нийт судлах кредит: 120

I улирал- 41 кредит 

      Хичээлийн нэр 

 I улирал- 41 кредит 

 Кредит

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Хариулт үлдээнэ үү

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг * гэж тэмдэглэсэн