Багш, Сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Төрөлжсөн чиглэл: Боловсрол  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Багш, Сургуулийн өмнөх насны боловсрол Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
TEPF-101 Багш мэргэжлийн удиртгал 2
ENGL-101 Англи хэл I 3
MLWS-101 Монгол хэл бичгийн, найруулга зүй 3
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
PSYC-101 Сэтгэл судлалын үндэс 3
PSED-101 Биеийн тамир, эрүүл ахуй 3
ECO-101 Экологи 3
Нийт 20

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
ENGL-102 Англи хэл II 3
CHPS-102 Хүүхдийн сэтгэл судлал 3
CHES-102 Хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй 3
MUMT-102 Хөгжмийн боловсролын онол 3
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
MNCC-102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
ORGG-102 Анги удирдлага, зохион байгуулалa 2
Нийт 20
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
COMP-201 Мэдээллийн технологи 2
CHLT-201 Хүүхдийн уран зохиол 2
LS/IN-201 Хүүхдийн эрүүл ахуй 3
TRTY-201 Сургалтын онол, арга зүй 3
PINO-201 Төгөлдөр хуур, даралтат хөгжим 2
EUTT-201 Багшийн ёс зүй, ур чадвар 3
LANG-201 Гадаад хэл IV /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 2
Нийт 17

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
CHPH-202 Хүүхдийн бие бялдрын хөгжил, арга зүй 3
INEM-202 Байгаль орчинтой танилцах арга зүй 3
SPTR-202 Тусгай хэрэгцээт боловсролын арга зүй 3
GRAM-202 Судалгааны арга зүй 2
TRTH-202 Гадаад хэл II /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 2
AEST-202 Жүжиглэх ур чадвар 2
Нийт 15

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
CHSD-301 Хүүхдийн хэл ярианы хөгжил, арга зүй 3
MADE-301 Хүүхдийн математик төсөөллийн хөгжил, арга зүй 3
DRMT-301 Хүүхдийн дүрслэн урлахуйн хөгжил, арга зүй 3
PPDE-301 Эцэг эхийн оролцоог дэмжих арга зүй 3
EEDU-301 Боловсрол судлал 3
GTRT-301 Тоглоомоор суралцах арга зүй 3
LANG-301 Гадаад хэл III /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 2
Нийт 20
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
MADE-302 Хүүхдийн математик төсөөллийн хөгжил, арга зүй 2
DRMT-302 Хүүхдийн дүрслэн урлахуйн хөгжил, арга зүй 2
GTRT-302 Тоглоомоор суралцах арга зүй 2
CHDS-302 Хүүхдийн хөгжлийн ажиглалт, үнэлгээ 3
DSSK-302 Бүжиглэх ур чадвар 2
LANG-302 Гадаад хэл IV /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 2
Нийт 13

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
DIMN-401 Гамшгийн менежмент 3
TRSD-401 Үйлийн судалгаа 2
DTRE-401 Хөгжүүлэх сургалтын орчин 3
CHFC-401 Хүүхдийн тэжээл, асаргаа 3
TRTL-401 Сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй 3
MGT-401 Бизнес төлөвлөлт 3
EXTR-401 Туршилт, танин мэдэхүй 2
Нийт 19
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
PROI-202 Ажиглах дадлага 1
PROI-302 Танилцах дадлага 2
PROI-402 Багшлах дадлага 3
DIP-402 Сурган, сэтгэл судлал шалгалт 3
DIP-402 Мэргэжлийн заах арга зүйн шалгалт 3
Нийт 12