sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner

Багш, Сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Төрөлжсөн чиглэл: Боловсрол  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Багш, Сургуулийн өмнөх насны боловсрол Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
TEPF-101 Багш мэргэжлийн удиртгал 2
ENGL-101 Англи хэл I 3
MLWS-101 Монгол хэл бичгийн, найруулга зүй 3
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
PSYC-101 Сэтгэл судлалын үндэс 3
PSED-101 Биеийн тамир, эрүүл ахуй 3
ECO-101 Экологи 3
Нийт 20

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
ENGL-102 Англи хэл II 3
CHPS-102 Хүүхдийн сэтгэл судлал 3
CHES-102 Хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй 3
MUMT-102 Хөгжмийн боловсролын онол 3
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
MNCC-102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
ORGG-102 Анги удирдлага, зохион байгуулалa 2
Нийт 20
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
COMP-201 Мэдээллийн технологи 2
CHLT-201 Хүүхдийн уран зохиол 2
LS/IN-201 Хүүхдийн эрүүл ахуй 3
TRTY-201 Сургалтын онол, арга зүй 3
PINO-201 Төгөлдөр хуур, даралтат хөгжим 2
EUTT-201 Багшийн ёс зүй, ур чадвар 3
LANG-201 Гадаад хэл IV /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 2
Нийт 17

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
CHPH-202 Хүүхдийн бие бялдрын хөгжил, арга зүй 3
INEM-202 Байгаль орчинтой танилцах арга зүй 3
SPTR-202 Тусгай хэрэгцээт боловсролын арга зүй 3
GRAM-202 Судалгааны арга зүй 2
TRTH-202 Гадаад хэл II /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 2
AEST-202 Жүжиглэх ур чадвар 2
Нийт 15

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
CHSD-301 Хүүхдийн хэл ярианы хөгжил, арга зүй 3
MADE-301 Хүүхдийн математик төсөөллийн хөгжил, арга зүй 3
DRMT-301 Хүүхдийн дүрслэн урлахуйн хөгжил, арга зүй 3
PPDE-301 Эцэг эхийн оролцоог дэмжих арга зүй 3
EEDU-301 Боловсрол судлал 3
GTRT-301 Тоглоомоор суралцах арга зүй 3
LANG-301 Гадаад хэл III /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 2
Нийт 20
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
MADE-302 Хүүхдийн математик төсөөллийн хөгжил, арга зүй 2
DRMT-302 Хүүхдийн дүрслэн урлахуйн хөгжил, арга зүй 2
GTRT-302 Тоглоомоор суралцах арга зүй 2
CHDS-302 Хүүхдийн хөгжлийн ажиглалт, үнэлгээ 3
DSSK-302 Бүжиглэх ур чадвар 2
LANG-302 Гадаад хэл IV /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 2
Нийт 13

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
DIMN-401 Гамшгийн менежмент 3
TRSD-401 Үйлийн судалгаа 2
DTRE-401 Хөгжүүлэх сургалтын орчин 3
CHFC-401 Хүүхдийн тэжээл, асаргаа 3
TRTL-401 Сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй 3
MGT-401 Бизнес төлөвлөлт 3
EXTR-401 Туршилт, танин мэдэхүй 2
Нийт 19
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
PROI-202 Ажиглах дадлага 1
PROI-302 Танилцах дадлага 2
PROI-402 Багшлах дадлага 3
DIP-402 Сурган, сэтгэл судлал шалгалт 3
DIP-402 Мэргэжлийн заах арга зүйн шалгалт 3
Нийт 12

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner