Архитектур

Төрөлжсөн чиглэл: Архитектур ба барилга угсралт   Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Архитектур Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
ARCH-101 Архитектурын төсөл I 2
DRW-101 Архитектурын хар зураг 2
ENG-101 Англи хэл - I 3
MLWS-101 Монгол хэл бичгийн, найруулга зүй 3
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
ARCO-101 Архитектурын түүх I 2
GEO-101 Дүрслэх геометр I 3
ARGR-101 Архитектурын график I 2
PYS-101 Биеийн тамир, эрүүл ахуй 3
Нийт 23

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
ARCH-102 Архитектурын төсөл II 2
ARCR-102 Архитектурын график II 2
MHCC-102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 2
ENG-102 Англи хэл II 3
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
PAIN-102 Өнгө судлал 2
GEO-102 Дүрслэх геометр II 2
ARCO-102 Архитектурын түүх II 2
PROF-102 Эко хэлбэр судлал дадлага 2
COM-102 Мэдээллийн технологи 2
Нийт 21
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
ARCH-201 Архитектурын төсөл III 2
MAK-201 Макет загварчилгаа I 2
ICOM-201 Интерьерийн зохиомж 2
ARGR-201 Зураг зүйн автоматжуулалт I/Autocad/ 3
MAT-201 Материал судлал I 1
CONST-201 Барилгын бүтээц, хийц I 3
CONS-201 Хөрсний механик ба буурь, суурь 3
BDM-302 Гамшгийн менежмент 3
LANG-201 Гадаад хэл / франц, орос, япон, солонгос, хятад/ 2
Нийт 21

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
ARCH-202 Архитектурын төсөл IV 2
MAK-202 Макет загварчилгаа II 2
MAT-202 Материал судлал II 2
CONST-202 Барилгын бүтээц, хийц II 3
PBAS-202 Олон нийтийн барилга, байгууламж 2
PRSP-202 Архитектурын перспектив 2
SCR-202 Баримал 2
PHD-202 Фото зураг 1
PROF-202 Танилцах дадлага 2
LANG -202 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 18

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
ARCH-301 Архитектурын төсөл V 3
МАХ-301 3D дизайн 3
ARPH-301 Барилгын физик 3
INPL-301 Интерьер төлөвлөлт 2
BLDT-301 Барилгын үйлдвэрлэлийн технологи, зохион байгуулалт 3
NWBL-301 Орчин үеийн уран барилга-Архитекторууд 2
LANG -202 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 18
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
ARCH-302 Архитектурын төсөл VI 3
DCGR-302 Усан хангамж, ариутгах татуурга 2
LAND-302 Ландшафт төлөвлөлт 2
HTEC-302 Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт 2
MAPL-302 Хот төлөвлөлтийн үндэс 2
ARGR-302 Зураг зүйн автоматжуулалт /Revit/ 3
PROF-302 Үйлдвэрлэлийн дадлага 3
LANG -302 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 16

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
ARCH-401 Архитектурын төсөл VII 3
BUS-401 Гарааны бизнес 2
HUB-401 Хотын түүх 1
TECHD-401 Газар доорх байгууламж 1
HRМ-401 Хүний нөөцийн менежмент 2
APA-401 Орон сууцны хотжилт 2
RSC-301 Судалгаа шинжилгээний арга зүй 2
Нийт 13
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
DIP-402 Дипломын төсөл 6
EBM-402 Мэргэжлийн шалгалт 3
Нийт 9

Хариулт үлдээнэ үү

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг * гэж тэмдэглэсэн