Аялал жуулчлалын менежмент

Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Аялал жуулчлалын менежмент Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
MLWS-101 Монгол хэл бичиг, найруулга зүй 3
ENG-101 Англи хэл - I 3
PHTR-101 Биеийн тамир-Эрүүл ахуй 3
MRK-101 Маркетингийн үндэс 3
MGT-101 Менежментийн үндэс 3
ECON- 101 Эдийн засгийн онол 3
Нийт 21

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
MHCC 102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
PUBS-102 Илтгэх урлаг 2
ENG-102 Англи хэл II 3
ACCO-102 Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс 3
TOUR-102 Аялал жуулчлалын үндэс 3
STAT- 102 Бизнесийн статистик 3
Нийт 20
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
GUES-201 Зочлох үйлчилгээний үндэс 3
COMP-201 Хэрэглээний программ хангамж /үүлэн технологи/ 2
BRE-201 Бизнесийн ёс зүй 3
TOUR-201 Монголын аялал жуулчлал 3
GEOG-201 Монголын байгалийн газарзүй 3
LANG-201 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 3
Нийт 17

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
ECOL-202 Экологи, байгаль хамгаалал 3
INFO-202 Аялал жуулчлалын мэдээллийн систем 3
HOTE-202 Зочид буудлын зохион байгуулалт 3
EMNT-202 Эвент менежмент 3
REOR-202 Зоогийн газрын зохион байгуулалт 3
LANG -202 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 3
Нийт 18

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
BEHO-301 Жуулчны зан төлөв 3
PROT -301 ТХГН-дахь аялал жуулчлалын менежмент 3
GUID -301 Хөтөч тайлбарлагчийн мэргэжлийн ёс зүй 3
REG-301 Аялал жуулчлалын бүс нутгийн төлөвлөлт 3
ENT-301 Энтрепренершип 3
TOUR-301 Аялал жуулчлалын байгууллагын менежмент 3
LANG -202 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 20
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
CITO-302 Хотын аялал жуулчлал 3
SST-302 Аялал жуулчлалын аюулгүй байдал 2
MRK-302 Байгууллагын маркетинг 3
LAW-302 Бизнесийн эрх зүй 3
SITO-302 Тусгай сонирхолын аялал жуулчлал 3
INTO-302 Олон улсын аялал жуулчлал 2
TMRK-302 Аялал жуулчлалын маркетинг 2
PROF-302 Танилцах дадлага /6 долоо хоног/ 2
LANG -302 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 21

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
BDM-302 Гамшигийн менежмент 3
TOUR401 Амралт сувилалын аялал жуулчлал 3
TOMP401 Аялал жуулчлалын маршрут төлөвлөлт 3
SUST401 Тогтвортой аялал жуулчлалын менежмент 3
HRМ-401 Хүний нөөцийн менежмент 3
CAMP401 Жуулчны баазын менежмент 3
MRK-401 Хөдөөгийн аялал жуулчлал 2
Нийт 20
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
EBM-402 Шоу бизнес 5
PROF-402 Үйлдвэрлэлийн дадлага 5
DIP-402 Мэргэжлийн шалгалт -Диплом 2
Нийт 10