sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner

Эрх зүй

Төрөлжсөн чиглэл: Хууль эрх зүй Элсэгчдийн боловсрол: Бакалавр
Хөтөлбөрийн нэр: Эрх зүй Суралцах хугацаа: 1.5 жил
Боловсролын зэрэг: Магистр Нийт судлах кредит: 30
I. СУУРЬ ХИЧЭЭЛ /мэргэжлийн суурь/
Заавал суралцах хичээл Кредит
REM-501 Судалгааны арга зүй 3
JURIS-501 Эрх зүйн онолын зангилаа асуудал 3
LDM- 501 Манлайллын менежмент 3
PLAW-501 Харьцуулсан Үндсэн хуулийн эрх зүй 2
THEO-501 Төрийн онолын орчин үеийн чиг хандлага 2
Нийт 13
II. МЭРГЭШИХ ХИЧЭЭЛ
Заавал суралцах хичээл Кредит
HUMR-502 Хүний эрхийн онол, практик 3
COMC-502 Харьцуулсан Эрүүгийн эрх зүй 3
COMA-502 Харьцуулсан Захиргааны эрх зүй 2
CILA-502 Иргэний процессын эрх зүйн тулгамдсан асуудал 2
Сонгон суралцах хичээл -
COML-503 Харьцуулсан эрх зүйн орчин үеийн асуудал 2
EENG-503 Мэргэжлийн англи хэл 2
CILA-503 Гэр бүлийн эрх зүйн орчин үеийн чиг хандлага 2
EVID-503 Нотолгооны онол 2
Нийт 16
III. МАГИСТРЫН АЖИЛ
Заавал суралцах Кредит /6/
DIS601 Магистрын дипломын төсөл 5
Нийт 5

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner