Багш, Хөгжмийн боловсрол

Төрөлжсөн чиглэл: Боловсрол                                                                                    Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Багш, Хөгжмийн боловсрол                                                      Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр                                                                                    Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
CHOR-101 Найрал дуу I 2
PIO-101 Төгөлдөр хуур I 1
MLWS-101 Монгол хэл бичгийн, найруулга зүй 3
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
THEO-101 Хөгжмийн онол I 3
ENG-101 Англи хэл I 3
SOLI-101 Соноршуулга I 2
NMUS-101 Үндэсний хөгжим I 1
TEAC-101 Сурган хүмүүжүүлэх ухааны үндэс 2
Нийт 20

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
INTR-112 Багш мэргэжлийн удиртгал 2
PIO-112 Төгөлдөр хуур II 1
THEO-112 Хөгжмийн онол II 3
ENG-102 Англи хэл II 2
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
MNCC-102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
SOLI-112 Соноршуулга II 2
NMUS-112 Үндэсний хөгжим II 1
CHOR-112 Найрал дуу II 2
DANC-102 Олон ардын бүжиг 1
Нийт 21
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
DANC-201 Орчин үеийн бүжиг 1
CHOR-201 Найрал дуу III 2
PIO-201 Төгөлдөр хуур III 1
FORL-201 Орос хэл I 2
PSYC-201 Боловсролын сэтгэл судлал I 1
FOLM-201 Цөөхүүл хөгжим I 1
THEO-201 Хөгжмийн онол III 3
SOLI-201 Соноршуулга III 2
COMP-201 Мэдээллийн технологи 2
Нийт 15

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
CHOR-212 Найрал дуу IV 2
FOLM-212 Цөөхүүл хөгжим II 1
PIO-212 Төгөлдөр хуур IV 1
BEDU-202 Боловсролын үндэс 1
MISI-212 Дуурьсахуйн ухаан I 1
SOLI-212 Соноршуулга IV 2
PSYC-212 Боловсролын сэтгэл судлал II 2
MUSH-202 Монголын хөгжмийн түүх 3
Нийт 13

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
ORCH-301 Найрал хөгжим I 1
AES-301 Гоо зүй 3
MISI-311 Дуурьсахуйн ухаан II 1
SOLI-301 Соноршуулга V 2
SHPR-301 Нотны программ 2
CHOR-311 Найрал дуу V 2
ELEC-301 Цахилгаан даралтат хөгжим I 1
MUSH-301 Өрнөдийн хөгжмийн түүх 3
Нийт 15
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
HDEV-302 Гамшгийн менежмент 3
ORCH-312 Найрал хөгжим II 1
MISI-312 Дуурсахуйн ухаан III 1
TRNA-302 Найрал дуу арга зүй 2
SOLI-312 Соноршуулга VI 1
CHOR-312 Найрал дуу VI 2
ELEC-302 Цахилгаан даралтат хөгжим II 1
METH-302 Суурь боловсролын хөгжмийн сургалтын арга зүй 2
PROF-302 Танилцах дадлага 2
INS-301 Зэмсэг судлал 2
Нийт 17

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
ELEC-411 Цахилгаан даралтат хөгжим III 2
MEMU-401 Ардын арга барилаар хөгжимдөхүй 2
ORCH-411 Найрал хөгжим II 2
CONC-401 Концертмейстр I 3
COND-401 Удирдах ур зүй I (Найрал дуу) 2
MUS-401 Хөгжмийн зохиол шинжлэл 3
Нийт 14
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
COND-412 Удирдах ур зүй II (Найрал хөгжим) 2
EBM-402 Хөгжмийн багшийн багшлахуйг дэмжих арга зүй 3
CONC-412 Концертмейстр II 2
ORC-412 Найрал хөгжим арга зүй 2
SMET-402 Дуу заах арга зүй 2
PROF-402 Үйлдвэрлэлийн дадлага 3
Хөгжмийн онол 2
Мэргэжлийн шалгалт 2
Нийт 18