Багш, гадаад хэлний боловсрол

Төрөлжсөн чиглэл: Боловсрол  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Багш, гадаад хэлний боловсрол Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
LS/EL-101 Ярих сонсох I 2
WR/EL-101 Унших бичих I 2
MLWS-101 Монгол хэл бичгийн, найруулга зүй 3
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
GRAM-101 Хэл зүй I 2
GLIN-101 Хэл шинжлэлийн удиртгал 2
PSED-101 Биеийн тамир, эрүүл ахуй 3
ECO-101 Экологи 3
Нийт 20

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
HDEV-101 Албан бичгийн найруулга зүй 3
GLIN-101 Илтгэх урлаг 2
MORP-102 Хэл зүй II 3
LS/IN-102 Үг зүй 2
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
MNCC-102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
LS/EL-102 Ярих сонсох II 2
WR/IN-102 Унших бичих II 2
PSYC-102 Сэтгэл судлалын үндэс 2
Нийт 22
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
COMP-201 Мэдээллийн технологи I 2
GRAM-201 Хэл зүй III 2
LS/IN-201 Орчуулгын онол 2
WR/IN-201 Ярих сонсох III 2
DOC-201 Унших бичих III 2
FLIT-201 Гадаад хэл I /Солонгос, Хятад, Япон, Франц/ 3
LANG-201 Улс орны түүх 2
Нийт 15

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
LS/IN-202 Ярих сонсох IV 2
WR/IN-202 Унших бичих IV 2
GRAM-202 Хэл зүй IV 2
GRAM-202 Судалгааны арга зүй 2
TRTH-202 Гадаад хэл II /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 3
AEST-202 Жүжиглэх ур чадвар 2
LANG-202 Толь судлал 2
Нийт 15

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
COM-301 Ярих сонсох V 2
LS/AD-301 Унших бичих V 2
WR/AD-301 Зэрэгцүүлсэн хэл зүй 2
ENTR-301 Гадаад хэл заах арга зүй - орчин үе 3
EEDU-301 Боловсрол судлал 3
LANG-301 Гадаад хэл III /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 2
Нийт 15
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
RES-302 Ярих сонсох VI 2
COM-302 Унших бичих VI 2
LS/AD-302 Зэрэгцүүлсэн хэл зүй 2
WR/AD-302 Багшийн ёс зүй, ур чадвар 2
MOTR-302 Сурган хүмүүжүүлэх ухаан 2
DISD-302 Орчуулга ба найруулга зүй 3
LANG-302 Гадаад хэл IV /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 3
Нийт 16

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
DIMN-302 Гамшгийн менежмент 2
LS/PR-401 Ярих сонсох VI IELTS, IBT 2
WR/PR-401 Унших бичих VI IELTS, IBT 2
WR/PR-401 Боловсролын эрх зүй 2
MGT-401 Хүний хөгжлийн сэтгэл зүй 2
MGT-401 Бизнес төлөвлөлт 3
EDUE-401 Боловсорлын эдийн засаг 3
Нийт 15
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
ЕТН-302 Танилцах дадлага 2
РКО1-402 Багшлах дадлага 6
Б1Р-402 Сурган, заах арга зүй шалгалт 3
Б1Р-402 Мэргэжлийн шалгалт- диплом 3
Нийт 14