sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner

Багш, гадаад хэлний боловсрол

Төрөлжсөн чиглэл: Боловсрол  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Багш, гадаад хэлний боловсрол Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
LS/EL-101 Ярих сонсох I 2
WR/EL-101 Унших бичих I 2
MLWS-101 Монгол хэл бичгийн, найруулга зүй 3
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
GRAM-101 Хэл зүй I 2
GLIN-101 Хэл шинжлэлийн удиртгал 2
PSED-101 Биеийн тамир, эрүүл ахуй 3
ECO-101 Экологи 3
Нийт 20

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
HDEV-101 Албан бичгийн найруулга зүй 3
GLIN-101 Илтгэх урлаг 2
MORP-102 Хэл зүй II 3
LS/IN-102 Үг зүй 2
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
MNCC-102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
LS/EL-102 Ярих сонсох II 2
WR/IN-102 Унших бичих II 2
PSYC-102 Сэтгэл судлалын үндэс 2
Нийт 22
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
COMP-201 Мэдээллийн технологи I 2
GRAM-201 Хэл зүй III 2
LS/IN-201 Орчуулгын онол 2
WR/IN-201 Ярих сонсох III 2
DOC-201 Унших бичих III 2
FLIT-201 Гадаад хэл I /Солонгос, Хятад, Япон, Франц/ 3
LANG-201 Улс орны түүх 2
Нийт 15

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
LS/IN-202 Ярих сонсох IV 2
WR/IN-202 Унших бичих IV 2
GRAM-202 Хэл зүй IV 2
GRAM-202 Судалгааны арга зүй 2
TRTH-202 Гадаад хэл II /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 3
AEST-202 Жүжиглэх ур чадвар 2
LANG-202 Толь судлал 2
Нийт 15

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
COM-301 Ярих сонсох V 2
LS/AD-301 Унших бичих V 2
WR/AD-301 Зэрэгцүүлсэн хэл зүй 2
ENTR-301 Гадаад хэл заах арга зүй - орчин үе 3
EEDU-301 Боловсрол судлал 3
LANG-301 Гадаад хэл III /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 2
Нийт 15
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
RES-302 Ярих сонсох VI 2
COM-302 Унших бичих VI 2
LS/AD-302 Зэрэгцүүлсэн хэл зүй 2
WR/AD-302 Багшийн ёс зүй, ур чадвар 2
MOTR-302 Сурган хүмүүжүүлэх ухаан 2
DISD-302 Орчуулга ба найруулга зүй 3
LANG-302 Гадаад хэл IV /Франц, Солонгос, Хятад, Япон/ 3
Нийт 16

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
DIMN-302 Гамшгийн менежмент 2
LS/PR-401 Ярих сонсох VI IELTS, IBT 2
WR/PR-401 Унших бичих VI IELTS, IBT 2
WR/PR-401 Боловсролын эрх зүй 2
MGT-401 Хүний хөгжлийн сэтгэл зүй 2
MGT-401 Бизнес төлөвлөлт 3
EDUE-401 Боловсорлын эдийн засаг 3
Нийт 15
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
ЕТН-302 Танилцах дадлага 2
РКО1-402 Багшлах дадлага 6
Б1Р-402 Сурган, заах арга зүй шалгалт 3
Б1Р-402 Мэргэжлийн шалгалт- диплом 3
Нийт 14

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner