sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner

Дуулах урлаг

Төрөлжсөн чиглэл: Урлаг Элсэгчдийн боловсрол: Бакалавр
Хөтөлбөрийн нэр: Дуулах урлаг Суралцах хугацаа: 1.5 жил
Боловсролын зэрэг: Магистр Нийт судлах кредит: 30
I. СУУРЬ ХИЧЭЭЛ /мэргэжлийн суурь/
Заавал суралцах хичээл Кредит
TSC501 Судалгааны шинжилгээний онол, арга зүй-I 3
APH 501 Урлагийн философи 3
PER501 Манлайллын менежмент 3
Сонгон суралцах хичээл -
ARM 501 Урлагийн социологи 3
AST 501 Гоо зүй 3
MNGT 501 Стратеги, хүний нөөцийн менежмент 3
Нийт 12
II. МЭРГЭШИХ ХИЧЭЭЛ
Заавал суралцах хичээл Кредит
INP 502 Олон улсын оюуны өмч 3
ARI 502 Урлагийн инноваци, төгөлдөршил 2
SIN 502 Дууны шүүмж судлал 3
Сонгон суралцах хичээл -
ARI 502 Урлагийн маркетинг 2
TMA 502 Театр судлал 2
SING 502 Мэргэжлийн ур чадвар 2
PSK 502 Хөгжмийн продюсерийн ур чадвар 2
PSK 502 Продюсерийн ур чадвар 2
CUR 502 Соёлын өв судлал 2
Нийт 14
III. МАГИСТРЫН АЖИЛ
Заавал суралцах Кредит
RES601 Судалгааны ажлын семинар 2
DIS601 Магистрын ажил 5
Нийт 7

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner