"CИТИ-SCIENCE" сэтгүүлээ уншаарай

Энэхүү дугаарт “СИТИ” Их сургуулийн эрдэмтэн, судлаач, багш, оюутнуудаас гадна БНФУ-ын Страсбургийн Их сургууль, АНУ-ын НорфВестэрн Их сургууль, ХААИС-ийн эрдэмтэн, судлаачдын өгүүллүүд нийтлэгдсэн байна.
Шинжлэх ухааны ололт, амжилт, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох эрдэмтэн, судлаач, багш, оюутнуудын чөлөөт индэр, академик эрх чөлөөний талбар “Сити Science” сэтгүүл цаашид таныг эх орныхоо төдийгүй дэлхийн олон орны эрдэмтэн, судлаачдын содон сонин санаа, бүтээлч сэтгэлгээ, шинжлэх ухааны өвөрмөц ертөнцөөр аялуулах болно.
 
Мэдлэг бол Хүч, Эрх чөлөө!
Scientia est Potentia, Libertas!