sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner

Бизнесийн удирдлага

Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй Элсэгчдийн боловсрол: Бакалавр
Хөтөлбөрийн нэр: Бизнесийн удирдлага Суралцах хугацаа: 1.5 жил
Боловсролын зэрэг: Магистр Нийт судлах кредит: 30
I. СУУРЬ ХИЧЭЭЛ /мэргэжлийн суурь/
Заавал суралцах хичээл Кредит
TSC501 Судалгааны шинжилгээний онол, арга зүй-I 3
KNM501 Мэдлэгийн менежмент 3
PER501 Манлайллын менежмент 3
Сонгон суралцах хичээл -
CMGT502 Бизнесийн төгөлдөршил ба Компанийн засаглал 3
BCO501 Бизнесийн харилцаа ба уян ур чадварын хөгжүүлэлт 3
Нийт 12
II. МЭРГЭШИХ ХИЧЭЭЛ
Заавал суралцах хичээл Кредит
SMRK502 Стратегийн үйлчилгээний маркетинг 2
INVM502 Байгууллагын өөрчлөлт ба инновацийн менежмент 2
SAM502 Борлуулалтын менежмент ба стратеги 2
Маркетингийн удирдлагын бодлого, стратеги 2
Сонгон суралцах хичээл -
PRO502 Төслийн менежмент 2
FACR601 Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл 2
ITIM601 Гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалтын менежмент 2
Нийт 14
III. МАГИСТРЫН АЖИЛ
Заавал суралцах Кредит
RES601 Судалгааны ажлын семинар 2
DIS601 Магистрын ажил 5
Нийт 7

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner