Сувилахуй

Төрөлжсөн чиглэл: Эрүүл мэнд  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Сувилахуй Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
ANAT-101 Хүний биеийн анатоми I 3
NURS-101 Сувилахуйн үндэс I 3
MLWS-101 Монгол хэл бичгийн, найруулга зүй 3
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
PYS-101 Биеийн тамир, эрүүл ахуй 3
ENG-101 Англи хэл I 3
ORGCH-101 Органик хими 3
Нийт 21

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
BIOCH-102 Биохими 3
ANAT-102 Хүний биеийн анатоми II 3
ENG-102 Англи хэл II 3
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
MNCC-102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
NURS-102 Сувилахуйн үндэс II 3
LAT-102 Латин хэл 3
Нийт 21
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
COMP-201 Мэдээллийн технологи 2
MICB-201 Микробиологи 3
BIO-201 Ариутгал халдваргүйжүүлэлт 3
PHYS-201 Хүний биеийн физиологи I 3
PATH-201 Эмгэг анатоми 3
NURS-201 Сувилахуйн ур чадвар I 3
LANG-201 Гадаад хэл/Франц, Солонгос, Япон, Хятад/ 3
Нийт 20

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
PHYS-202 Хүний биеийн физиологи II 3
FHAP-202 Эм судлал 3
NURS-202 Сувилахуйн ур чадвар II 3
FAT-202 Сувилахуйн яаралтай тусламж 3
BIOF-202 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй 3
PROF-202 Танилцах дадлага 2
LANG -202 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 3
Нийт 20

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
THN-301 Дотор өвчний сувилахуй 3
NEN-301 Мэдрэл ба сэтгэцийн өвчний сувилахуй 3
DIET-301 Хоолоор сувилахуй 2
PUBH-301 Нийгмийн эрүүл мэнд 2
PEN-301 Хүүхдийн сувилахуй 3
SUN-301 Мэс заслын өвчний сувилахуй 3
PHTR-301 Сэргээн засах сувилахуй 3
Нийт 19
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
BDM-302 Гамшигийн менежмент 3
PALC-302 Хөнгөвчлөх сувилахуй 2
IDN-302 Халдварт өвчний үеийн сувилахуй 3
TMED-202 Уламжлалт анагаах ухаан 2
OPN-302 Нүдний өвчний сувилахуй 3
PROF-302 Асаргаа, сувилгаа, ариутгалын технологийн дадлага 2
Экологи байгаль хамгаалал 3
Нийт 18

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
ONN-401 Хавдар судлал, түүний сувилахуй 3
TRN-401 Гэмтэл согог судлал, түүний сувилахуй 3
MAGY-302 Эх барих ба эмэгтэйчүүдийн өвчний үеийн сувилахуй 3
STN-401 Өрхийн сувилахуй 3
ENTN-401 Чих хамар хоолойн өвчний үеийн сувилахуй 3
SENN-401 Өндөр настны асаргаа сувилгаа 2
Нийт 17
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
PROF-402 Эмчилгээ, сувилгааны технологийн дадлага 8/7 хоног 5
DPT-402 Мэргэжлийн шалгалт - диплом хамгаалалт 3
Нийт 8