sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner

Эрх зүй

Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй  Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
Хөтөлбөрийн нэр: Эрх зүй Суралцах хэлбэр: Өдөр
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Нийт судлах кредит: 120

Эхний жил

Эхний жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
LTHE-101 Эрх зүйн онол 3
JRIS-101 Хууль зүйн мэргэжлийн удиртгал 3
MLWS-101 Монгол хэл бичгийн, найруулга зүй 3
JURI-101 Шударга ёсны онол 2
HDEV-101 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3
PYS-101 Биеийн тамир, эрүүл ахуй 3
ENG-101 Англи хэл I 3
Нийт 20

 

Эхний жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
MLHI-101 Монголын төр эрх зүйн түүх 3
STHE-102 Төрийн онол 3
MHCC-102 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3
ENG-102 Англи хэл II 3
PHIL-102 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
SOC-101 Эрх зүйн философи 3
JURI-203 Ромын эрх зүй 2
Нийт 20
Хоёр дахь жил
Хоёр дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
HURI-201 Хүний эрх 3
CONS-201 Үндсэн хуулийн эрх зүй 3
CLAW-201 Иргэний эрх зүй (ерөнхий анги) 3
PLAW-201 Захиргааны эрх зүй (ерөнхий анги) 3
CRLA-201 Эрүүгийн эрх зүй (ерөнхий анги) 3
CRIG-201 Хуульчийн ёс зүй 2
LANG-201 Гадаад хэл /франц, орос, япон, солонгос, хятад/ 2
Нийт 19

 

Хоёр дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
CLAW-202 Иргэний эрх зүй (тусгай анги) 3
PLAW-202 Захиргааны эрх зүй (тусгай анги) 3
CRLA-202 Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги) 3
CILA-202 Хөдөлмөрийн эрх зүй 3
EKLA-202 Экологийн эрх зүй 2
JRIS-202 Харьцуулсан эрх зүй 2
LANG -202 Гадаад хэл /Солонгос, Япон, Хятад, Франц/ 2
Нийт 18

Гурав дахь жил

Гурав дахь жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
CОLW-301 Иргэний процессын эрх зүй 3
PINL-301 Захиргааны процессын эрх зүй 3
PINL-301 Олон улсын эрх зүй 3
CJUS-301 Шүүх сэтгэц, эмгэг судлал 2
CLOG-301 Криминологи 2
JURI-303 Гэм хорын эрх зүй 2
INTR- 302 Олон улсын шүүхийн практик 2
Нийт 17
Гурав дахь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
LCPM-302 Эрүүгийн процессын эрх зүй 3
CPLM-302 Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй 3
SSLA-302 Нийгэм хамгааллын эрх зүй 2
CIVL-302 Гэр бүлийн эрх зүй 2
EVID-302 Нотолгооны онол, арга зүй 2
PROF302 Танилцах дадлага 3
CIVL-303 Компанийн эрх зүй 2
Нийт 17

 

Дөрөв дэх жил

Дөрөв дэх жилийн намрын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Намрын улирал Кредит
EADL-401 Захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ-I 3
ECL-401 Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ-I 3
ECRL-401 Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ-I 3
CRIM-401 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй 2
BDM-401 Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс 3
PROC-401 Прокурорын хяналт 2
Нийт 16
Дөрөв дэхь жилийн хаврын улирлын хичээл, кредитийн жагсаалт.
Хаврын улирал Кредит
EADL-402 Захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ-II 2
ECL-402 Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ-II 2
ECRL-402 Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ-II 2
CLSTR-201 Танилцах дадлага 3
PROF-402 Үйлдвэрлэлийн дадлага /9 долоо хоног/ 5
PROF-403 Диплом хамгаалалт 5
Нийт 19

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort epornersakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner